Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Oddeleguj funkcję IOD i skoncentruj się na rozwoju Twojej działalności

Inspektor Ochrony Danych – wartość dodana dla Twojej organizacji

Inspektor Ochrony Danych to profesjonalista, który pomoże „uszyć na miarę” odpowiednie dla firmy rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych oraz zadba o dokonywanie odpowiednich poprawek w trakcie ich „noszenia”. Niczym zaufany, dedykowany krawiec dla Twojego biznesu.

 

Koncepcja samodzielnie projektowanego przez każdego przedsiębiorcę modelu ochrony danych osobowych wymaga wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, indywidualnie dopasowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych. Dobierzemy rozwiązania właściwe dla Twojej organizacji jako:

inspektor-ochrony-danych-osobowych-1

Niezależny audytor

Wdrożymy rozwiązania. Będziemy nadzorować przestrzeganie przyjętych zasad, prowadzić wymaganą dokumentację i dostosowywać środki ochrony danych do ewolucji Twojej firmy.

inspektor-ochrony-danych-osobowych-2

Profesjonalny konsultant

Zadbamy o właściwy poziom świadomości prawnej Twojego personelu służąc radą i merytorycznym wsparciem przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z przetwarzaniem danych.

inspektor-ochrony-danych-osobowych-3

„Rzecznik” ochrony danych

Przejmiemy ciężar komunikacji z podmiotami danych osobowych, wspierając Ciebie i Twój personel w należytej realizacji ich praw. Będziemy pośredniczyć w Twoich kontaktach z organami nadzoru.

Zapewniamy kompleksowe przejęcie funkcji IOD

Zapoznajemy się ze specyfiką danej organizacji i rozpoczynamy proces przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych:

Informujemy wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy nowego rozporządzenia

Przeprowadzamy regularne wizyty w siedzibie Zleceniodawcy według ustalonego harmonogramu

Cyklicznie monitorujemy przestrzeganie przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk administratora

Zapytaj o ofertę
inspektor-ochrony-danych-rodo

Pełnimy rolę IOD dla każdego rodzaju organizacji

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów świadczymy usługi dla podmiotów zarówno z sektora MŚP, jak i korporacji:

Cyklicznie szkolimy pracowników, którzy uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych w firmie

Przeprowadzamy regularny audyt wewnętrzny celem potwierdzenia zgodności z przepisami operacji przetwarzania oraz zabezpieczania danych

Udzielamy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorujemy ich wykonanie

Zapytaj o ofertę
inspektor-ochrony-danych-w-firmie

Oferujemy dedykowane wsparcie IOD oraz obsługę prawną

Nasze usługi związane z funkcją Inspektora Ochrony Danych są szyte na miarę każdego klienta:

Reprezentujemy organizację w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze przetwarzania danych osobowych, włącznie z obsługą maila kontaktowego

Współpracujemy z organem nadzorczym oraz pełnimy funkcję punktu kontaktowego

Oferujemy pakiety godzinowe obsługi radcy prawnego w każdej dziedzinie prawa z atrakcyjnymi rabatami

Zapytaj o ofertę
inspektor-ochrony-danych-w-szkole

Korzyści z przekazania funkcji IOD

inspektor-ochrony-danych-osobowych-4

Uzyskaj ekspercką wiedzę

Know-how z zakresu prawa oraz ochrony danych osobowych oraz stały dostęp do usług szkoleniowych dostosowanych do Twoich wymagań to przewaga konkurencyjna Twojej organizacji.

inspektor-ochrony-danych-osobowych-5

Zredukuj koszty zarządzania RODO

Dzięki zewnętrznemu partnerowi elastycznie dostosowującemu się do Twoich rzeczywistych potrzeb osiągniesz efektywność kosztową wynikającą z zalet outsourcingu.

inspektor-ochrony-danych-osobowych-6

Otrzymaj wsparcie i spokój ducha

Bieżąca pomoc w rozstrzyganiu praktycznych dylematów dotyczących prawidłowości podejmowanych działań odciąży Cię w codziennych obowiązkach związanych z ochroną danych.

Skontaktuj się z nami

E-mail*

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości*

* Zgadzam się na przesyłanie mi informacji handlowych przez RODO Law Sp. z o.o. wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Informacje dotyczące administratora danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na tej stronie oraz w wyniku kontaktu telefonicznego na podany numer, a także o prawach osób fizycznych związanych z przetwarzaniem tak pozyskanych danych znajdują się w Polityce prywatności.