RODO – przewaga konkurencyjna Twojej organizacji

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie 25 maja 2018 roku. Nowe obowiązki dotyczą wszystkich podmiotów, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe w swojej działalności. Zatem w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce.

 

Prowadzisz mikro, małą, średnią lub dużą firmę? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jesteś zobowiązany dostosować się do nowych regulacji. Chętnie pomożemy Ci w tym zadaniu – już teraz zapoznaj się z naszą ofertą opartą na trzech filarach:

rodo-law-1

Praktyczne doświadczenie

Przygodę z danymi osobowymi rozpoczęliśmy wiele lat temu. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy zdobyte doświadczenie, nie tylko wiedzę zaczerpniętą z książek.

rodo-law-2

Wiedza prawnicza

Wierzymy, że efektywne doradztwo w obszarze danych osobowych idzie w parze z umiejętnością sprawnego poruszania się w meandrach innych gałęzi obowiązującego prawa.

rodo-law-3

Probiznesowe podejście

Cechuje nas pragmatyzm i racjonalność, dzięki którym dostosowujemy proponowane rozwiązania do rzeczywistych potrzeb klienta, bez przerostu formy nad treścią.

Nasi klienci

Zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów audytowych, wdrożeniowych i szkoleniowych, zaufali nam m.in.:

Prowadzimy szkolenia RODO dla pracowników

Budujemy wiedzę i świadomość poprzez system szkoleń personelu na każdym szczeblu organizacji:

Przygotowujemy zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do świadomego planowania działań i kierunków rozwoju w zakresie przetwarzania danych

Uczymy, jak oceniać zagrożenia płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii, kwalifikować incydenty, realizować prawa osób, których dane dotyczą oraz bezpiecznie powierzać dane do przetwarzania

Przygotowujemy do bieżącego prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych wymaganej zgodnie z nowym rozporządzeniem

Zapytaj o ofertę
rodo-szkolenie

Oceniamy obecną sytuację w trakcie audytu RODO

Dokonujemy inwentaryzacji stanu prawnego w przedsiębiorstwie i jej oceny pod kątem zgodności z nowymi wymaganiami, w tym:

Identyfikujemy przetwarzane dane osobowe oraz weryfikujemy podstawy prawne ich przetwarzania

Opracowujemy mapę przepływu danych oraz osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, wskazując luki wymagające uwagi i dalszych działań administratora

Analizujemy dotychczasową dokumentację dotyczącą danych osobowych oraz inne środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych

Zapytaj o ofertę
rodo-2018

Wdrażamy procedury i dokumentację zgodną z RODO

Przygotowujemy i wprowadzamy inicjatywy, które realizują wszystkie wytyczne związane z nowym rozporządzeniem:

Dobieramy techniczne i organizacyjne środki ochrony dostosowane do rzeczywistych zagrożeń

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne poprzez zmianę warunków umów z kontrahentami przetwarzającymi dane bądź je powierzającymi oraz tworzymy wytyczne dla administratorów narzędzi teleinformatycznych

Ustalamy zasady kontaktu z podmiotami danych i projektujemy rozwiązania gwarantujące sprawną realizację ich praw

Zapytaj o ofertę
rodo-rozporzadzenie

Gwarantujemy bieżące wsparcie po wdrożeniu RODO

Wspieramy w utrzymaniu stanu zgodności z nowymi przepisami poprzez opracowanie oraz monitorowanie wdrożenia nowych procedur:

Prowadzimy komunikację z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i pełnimy rolę punktu kontaktowego dla podmiotów danych, a także przejmujemy funkcję Inspektora Ochrony Danych

Aktualizujemy dokumentację wewnętrzną, opiniujemy technologie, procesy biznesowe i rozwiązania związane z ochroną lub przetwarzaniem danych

Przeprowadzamy cykliczne audyty, bieżącą sprawozdawczość postępów w utrzymaniu rekomendowanych rozwiązań oraz wspieramy personel w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z danymi osobowymi

Zapytaj o ofertę
rodo-ustawa

Korzyści z przygotowania się do RODO

rodo-law-5

Zwiększ ochronę danych

Wprowadzając wytyczne nowego rozporządzenia zapewniasz bezpieczeństwo przetwarzania danych, a tym samym ciągłość i efektywność działalności swojej organizacji.

rodo-law-4

Uniknij wysokich kar

Za naruszenia zasad obowiązujących w obszarze ochrony danych osobowych grożą kary w wysokości do 20 milionów euro lub 4% rocznego globalnego przychodu przedsiębiorstwa.

rodo-law-6

Podnieś wiarygodność firmy

Dzięki pełnej zgodności z nowymi przepisami budujesz pozytywny wizerunek firmy jako organizacji odpowiedzialnej, nastawionej na ochronę praw swoich klientów.

Skontaktuj się z nami

E-mail*

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości*

* Zgadzam się na przesyłanie mi informacji handlowych przez RODO Law Sp. z o.o. wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Informacje dotyczące administratora danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na tej stronie oraz w wyniku kontaktu telefonicznego na podany numer, a także o prawach osób fizycznych związanych z przetwarzaniem tak pozyskanych danych znajdują się w Polityce prywatności.